Daniel Pešta

Blog  ›  Rozhovor pro ArtExpo

Kdy jsi začal praktikovat umění a proč?

Když o tom přemýšlím, vlastně jsem ve svém živote ani nic jiného než umění dělat nechtěl. Vždy jsem byl ve své mysli v nějaké „výtvarné fantazii“, mohu říci, že můj mentální vnitřní prostor se vždy odehrával přes obrazové vnímání světa.

Můžeš promluvit o své umělecké práci? Kdo a co je tvojí inspirací?

Moje umělecká práce byla vždy ovlivněna spíše pocity, než racionalitou. Od toho se zřejmě odvíjí moje konceptuální sklony, jak v malbě, tak především v prostorových projektech. Nechci se nijak omezovat tradicí, vždy používám médium, které je v daný okamžik pro mě nejvýhodnější k aktuálnímu tématu. Zajímá mě jak lidské nitro, tak složitosti společenství. Jsem politický člověk, mám potřebu se vyjadřovat k událostem kolem nás. Žijeme v nové informační době, je pro mě nemožné pouze sedět „zapouzdřený“ v ateliéru a tvořit bez vnímání okolí. Nekonečnou inspirací je pro mě člověk, jeho síla a zranitelnost, věčnost i nepatrnost v abstraktním časoprostoru.

Co byla nejlepší rada, která ti jako umělci byla dána?

Vždy o sobě pochybuj! Sebestředně spokojený umělec je jako vyhaslá sopka, ničím už nepřekvapí.

Co pro tebe znamená umění?

Každý máme nějaký komunikační prostředek, pro mě je to výtvarné umění. Není to však pouze komunikace s okolím, ale i s tím, čemu říkáme „existenciální přesah“. Toho lze slovy těžko dosáhnout, proto používám obrazy.

Co si myslíš o společnosti International Art Expo?

International Art Expo je v pravou-superrychlou chvíli na pravém-multiinformačním místě, které se jmenuje Svět. Je to přesně ten model, který odpovídá současné době.
Navíc má skvělou a atraktivní grafickou i obrazovou podobu!

Myslíš, že International Art Expo může pro umělce znamenat příležitost?

Myslím, že International Art Expo je pro příležitosti přímo stvořena. Je neuvěřitelně napínavé sledovat dnešní možnosti pohybu informací, které se šíří rychlostí blesku. Co víc si může umělec přát, než představit svoji tvorbu touto cestou.
International Art Expo vytvořilo z naší planety jednu velkou úžasnou galerii!

 

listopad 2013

http://www.itsliquid.com/featured-artist-daniel-pesta-2.html

Zasílání novinek