Daniel Pešta

Životopis

Daniel Pešta se narodil v roce 1959 v Praze, je absolventem Výtvarné školy Václava Hollara. Během totalitního režimu se pohyboval mimo oficiální kulturu. Věnoval se především kresbě a pracoval v oblasti užité grafiky. Po roce 1989 navrhoval grafické cykly pro vydavatelství klasické hudby, za knižní a plakátovou tvorbu získal ocenění.

Postupy při navrhování plakátů, které u Pešty vždy balancovaly na hranici malby, vyústily na přelomu osmdesátých a devadesátých let do oblasti volné tvorby. Nejprve studuje figuru, ztvárňuje její zranitelnost, později se věnuje portrétu,ve kterém se soustředí především na jeho expresi. Postupně se jeho práce abstrahují, redukuje barevnost a začíná se přibližovat k podstatě svého výrazu, pro něj typického, který je zcela mimo tendenční vlivy.

Po roce 1998, kdy se vrací z prvního studijního pobytu v New Yorku, začíná experimentovat s různorodými materiály, jako je papír, vosk, kůže nebo transparentní pryskyřice. Právě haptické materiály umožnily autorovi ještě více proniknout do složitosti lidského nitra. Tyto práce balancují na hranici naturalistické syrovosti, dotýkají se nejcitlivějších témat, jako je zrod života a jeho zmar, jdou na dřeň lidské podstaty. Zmíněné atributy se prolínají jeho tvorbou dodnes a staly se pro autora signifikantní.

Typický se pro Peštu stává symbol červeného provázku – červené nitě v barvě krve, která prostupuje celou jeho tvorbou a která symbolizuje nejen nevyhnutelnost osudu, ale i nekonečný příběh lidského rodu. Zamotává, prošívá a perforuje křehkou existenci jedince. Do transparentní pryskyřice zatavuje příběhy celých generací, které vyhledává na dobových fotografiích. Vznikají rozměrné „Genetické kódy“ a cykly „temných asambláží“ s tematikou bezpráví a ztráty důstojnosti. Do pryskyřice nekompromisně zatavuje své starší obrazy či objekty do přísných bloků a sloupů,čímž relativizuje smysl tvorby samotné, ale zároveň tím paradoxně otevírá další výrazové možnosti. Téma portrétu Pešta postupně transformuje do výrazu masky, kterou vnímá jako symbol přetvářky a anonymity. Maska se pro něj stává ústředním motivem jak v jeho konceptuálních projektech, tak v autorských videoartech. Jeho videa hovoří jasným jazykem, bez pomocných dějových informací. Obsahově se Peštova tvorba často dotýká politické či sociální tematiky, zabývá se též analýzou vlastních snů, které si systematicky zaznamenává, zůstává však vždy výtvarně konkrétní. Geneze jeho děl podléhá precizním přípravám, na jejichž konečné podobě pracuje i několik let.

Daniel Pešta se řadí mezi tzv. multimediální umělce. Nenechavá se omezovat jedním médiem, ale vytrvale experimentuje v celém spektru výrazových prostředků, v nichž se potkávají všechny naše smysly.

Číst více ›

Realizované výstavy

Samostatné výstavy (výběr)

2024    Something is wrong, Venice
2022    Ecce Homo, Personal Structures – Reflection, Art Biennale, Palazzo Bembo, Venice
2022    Biennale, Open Art, Örebro, Sweden
2019    ExCitace, Chrám Nalezení sv. Kříže, Litomyšl
2019    I’m your Mother, Artinbox Gallery, Praha
2018    DeTermination, DOX
2017    GEN Y!, White Gallery, Litomyšl
2017    Škola, Artinbox
2016    Záznamy noční hlavy, White Gallery, Litomyšl
2015    Skvělý nový svět, DOX
2015    Art Biennale, Palazzo Bembo, (Personal Structures), Venice
2014    I was born in your bed, Jízdárna Zámeckého návrší, Litomyšl
2013    I was born in your bed, Sala del Camino, Benátky, Itálie
2013    Umění uprostřed katastrofy, Deutscher Bundestag, Berlín, Německo
2012    Na jiné planetě (Ve jménu lásky…), Artinbox, Praha (se Suzanne Pastor)
2012    Gravitation Zero, Umělecké muzeum, Solingen, Německo
2011    Levitation, Kulturněhistorické muzeum-Dům Felixe Nussbauma, Osnabrück, Německo
2010    Levitace, Muzeum Montanelli, Praha
2010    Galerie Maier-Hahn, Düsseldorf, Německo
2007    Sweet Home, Akropolis, Praha
2005    Hot Doks2, Galerie Palais am Festungsgraben, Berlín, Německo (s Václavem Bláhou)
2005    Hot Doks1, Kunsthalle, Frankfurt nad Mohanem, Německo (s Václavem Bláhou)
2002    Bílá zóna, Galerie Kritiků, Praha
2000    Montserrat Gallery, New York, USA
1998    Montserrat Gallery, New York, USA
1993    Karolinum, Praha

SKUPINOVÉ výstavy (výběr)

2024    Forgotten Innocence, Venice
2023    Passages Insolites, L’évènement en Art Public, XeMuro, Québec, Canada
2023    The wall, Centro Culturale di Milano, Jelmoni Studio Gallery, Milano, Italy
2022    MYTHOS?, Museum Montanelli
2022    Nový světový pořádek, Karolinum, (Památník ticha)
2022    Ne(Moc), Centrum současného umění DOX
2022    Big Bang, Personal Structures, – Reflection, Art Biennale, Palazzo Mora, Venice
2021    Nadějné vyhlídky, DOX, Centre for Conteporary Art, Prague
2020    Seychelles Biennale 2020, Lost-Found, Eden Plaza
2019    Top Secret, Personal Structures, Art Biennale, Venice
2018    Bild Macht Religion, Museum Bochum
2017    Art Biennale, Palazzo Mora, Venice
2017    London Art Biennale
2016    It’s Liquid Experimental Art Architecture and Design Festival, BAU International Academy, Řím
2016    Eurasian Film Festival, Czech Center New York
2016    Self Identities, Laura Haber Gallery, Buenos Aires
2015    Liquid Cities, New York
2015    Hybrid Effects, Palazzo Radetzky, Milan
2015    London Biennale 2015
2014    Venice, Morphos, Sustainable Empire, Puzzels, Palazzo Albrizzi
2014    Now & After, videoart festival, Alexandrinsky Theater in St.Petersburg
2014    Regensburg, Gegenüberstellung (with Markus Lüpertz, Dorota Nieznalska, etc.)
2014    Buenos Aires, Pixels of Identities, Galeria de Arte Laura Haber
2014    Now&After Video Art Festival, Moskva
2014    Geny a Generace, Galerie Artinbox , Praha
2013    Liquid Borders | Bari 2013, Itálie
2013    Kde domov můj?, DOX, Praha
2013    Kdo lže, ten krade, Artinbox, Praha
2013    London Art Biennale, Londýn, UK
2013    blinkvideo.de
2012    It’s Liquid Identities. Videoart Festival, Benátky, Itálie
2012    Factory Art Gallery,“Turn On, Tune In“, Berlín, Německo
2011    Umění porodit, Artinbox, Praha
2010    Francisco de Goya – Vize příznaků a naděje, Solingen Muzeum, Německo
2009    Prague Biennale 4, Praha
2007    Prague Biennale 3, Praha
 

OCENĚNÍ

2019    London Art Biennale, druhá cena v kategorii Malba
2017    London Art Biennale, druhá cena v kategorii Malba
2014    Now & After, Gulag Muzeum, Moscow (I was born in your bed), čestné uznání
2009    Nejkrásnější kniha roku, nominace v kategorii katalogů, Praha
2002    Nejkrásnější kniha roku, udělena cena v kategorii bibliofilií, Praha
2001    Florence Biennale 3., udělena cena v kategorii nových medií
1990    Mexico City Biennale 1., udělena cena v kategorii Politický plakát

ZASTOUPENÍ VE SBÍRKÁCH (výběr)

DOX, Centrum for contemporary Prague
Městská Galerie Litomyšl
Santa Fé, Minnete Colection
Nadace Vize Václava a Dagmar Havlových
University of British Columbia, Vancouver
Kulturněhistorické muzeum/Dům Felixe Nussbauma, Osnabrück, Německo
Umělecké muzeum Solingen, Sbírka pronásledovaného umění, Solingen, Německo
MuMo, Muzeum Montanelli, Praha, ČR
Sbírka Michaela Haydena, Geelong, Austrálie
Muzeum F. (Sochy pro barokní niku), Klatovy, ČR
Národní muzeum plakátu, Mexico City
Muzeum romské kultury, Brno

Publikace

2019    En Bloc
2018    DeTermination
2010    Daniel Pešta / Levitace
2006    Daniel Pešta / Sweet Home

Výstavypublikace

Zasílání novinek